Arbeidsgruppe nedsatt av NDR

Det er mange byer i Tyskland som svært gjerne kan tenke seg å være vertsby for Eurovision Song Contest 2011. De som har meldt seg så langt er Berlin, München, Hannover, Hamburg og Köln. Stuttgart og Gelsenkirchen har også vært nevnt som muligheter. Det er enda ikke satt noen frist for når det skal avgjøres hvor ESC2011 skal arrangeres, men det vil være i god tid før arrangementet finner sted. De fleste år har dette blitt annonsert mot slutten av sommeren, og EBU forventer en avklaring senest ved utgangen av august 2010.

Direktør i NDR, Lutz Marmor, har informert om at det nå er nedsatt en arbeidsgruppe i NDR som skal se på alle alternativene. Lokaliteter og kostnader er blant de tingene som vil bli nøye vurdert før en avgjørelse tas. Kostnadene for å arrangere ESC2010 i Oslo kom, i følge Marmor på omtrent 25 mill €, og han mener at arrangementet i Tyskland vil koste minst like mye.

NDR vil ikke være i stand til å ta utgiftene til ESC2011 alene, men er avhengig av økonomisk hjelp fra ARD og EBU. Mange antar også at tilbudet om økonomisk bidrag til produksjonen fra de ulike delstatene vil være en viktig faktor når NDR skal velde arrangørby.

«Til tross for den økonomiske byrden dette medfører er vi imidlertid svært glade for at Tyskland igjen, etter 28 år, skal være vert for Eurovision Song Contest» sa Marmor.

escmictysk

Kilde; eurovision.ndr.de

Del:
Relaterte artikler
Malmø
2024: Alle låtene
Intervjuer
2024: Bekreftede land
Vi teller ned til Eurovision 2024
Dager
Timer
Minutter
Utforsk historien