Sablerne rasler på Malta!

malta Et muligt boykot af Maltas nasjonale uttakning ligger kanskje runnt om hjørnene, det lader i hvert fald til at være truslerne, fra den Maltesiske sammenslutning av Komponistforening & forfattere (UKAM). Årsaken til deres utilfredshet er, at tv-stasjonen PBS har tilladt utenlanske komponister at deltake i konkurransen på øya.

Tillidsrepresentanten hos UKAM, Horace Anastsi mener at boykot er den sisste utvei, men havde håbet på en konstuktiv dialog med tv-selskapet, og at dette ville give et forlig begge kunne akseptere. Men sådan gik det ikke, og på den bakgrunn har UKAM nu haste innkaldt medlemmerne, for at drøfte regelsettet, som PBS hat utstukket for 2011 konkurransen. Problmatikken går på, at der tillates utlendinger at ha 2 sange med i konkuransen, og om det stod til UKAM, så var det ikke engang tilladt med én sang pr. utlending.

 

I 2004 tillot PBS at utlendinger kunne stille på scenen i 2005-konkurransen, også dengång kom følelserne i kog hos sammenslutningen. Dengång reddede man enigheten med et kompromis i sidste time. Horace Anastasi mener at det er unfair konkurranse, om man later utenlanske komponister & tekstforfattere deltake, og derfor settes kampen inn nu. PBS’s direktør, Anton Attard ønsker det bedste for konkurransen, og vil derfor også møtes med motparten.

 

Tiltaket med at åpne for utlendinger til konkurransen, er for at gøre komponisterne mere kreative, end de har været de seinere årene, og med de sidste plaseringer for øystaten i Eurovisjonen, så må man netop prøve at finne nye ting frem, og kanskje tenke mere kreativt.

 

Unner et seminar om den nasjonale uttagning i sidste uke, bekjennt gjorde Anton Attard, at 52 prosent av alle 123 bidrag der var mottaket for 2010-årets konkurranse, så kom de fra de samme 5 komponister, hvar avaleine en, havde sennt inn 32 sange. Omkring 30 personer mødte op til UKAM’s møte for et par dager siten, men da man kom til andra halvdel av møtet, bad man pressen gå, så man kunne tale frit.

 

Horace Anastasi sendte en meddelelse til pressen etter på, hvor han gav butskapet om at skelne mellem dem, der virkelig forsøker at hjelpe lokale kunstnere, og dem som ønsker at utnytte dem. Da han åpnede møtet, berettede han om sin overraskelse over de nye regler, da UKAM havde holdt møte med den tidligere direktør, og da havde avtalt, at deltakelse av utenlanske komponister & forfattere var utelukket.

 

Horace Anastasi mener at det er skammelikt, at PBS har endret regelsettet, uten at informere ham om det, spesielt etter som at man havde lavet avtale med den tidligere direktør. Medlemmerne unner møtet var svert utilfresse med endringen, siten at denne konkurranse var den sidste, som stadig kun tillot maltesisk deltakelse, og derfor nasjonale talenter.

 

Dessuten er ekspedisjonsgebyret sat op fra 100 € till 250 €, utover at deltakerne normalt skal regne med at sette en utgift på 700 € till 1.000 € till at deltake på.Men reglerne viser samtidig, at vinneren nu mattaker 7.500€, hvorimot sidste årets præmie var på 5.000 €., og for top 3 en samlet stigning på 7.500 €. Utover de 2 ting, så var man likeletes utilfreds med, at dommerne i den første fase, skal være i stand til at danne en mening om sangene baseret på en cd, i stedet for en live-optredende.

 

Og sidste klage punkt var årets navn for konkurransen – The Malta Eurovision Festival – en titel, som utelater ordet sang. Konkurransens finale avhålles i Februar, og vinderen får som sakt æren av at komme en tur til Tyskland, for at vise de maltesiske farger till Mai.

Kilde: Oikotimes.com

Del:
Relaterte artikler
Malmø
2024: Alle låtene
Intervjuer
2024: Bekreftede land
Vi teller ned til Eurovision 2024
Dager
Timer
Minutter
Utforsk historien