FrP krever orden i rekkene

frplogoI et direkte brev til kulturminister Anniken Huitfeldt, ber Fremskrittspartiets representant Ib Thomsen – om større og bedre kontroll for registrering av SMS-stemmer i Oslo-finalen i mai.

Thomsen påpeker at man faktisk ikke vet om de resultatene som blir presentert, viser det riktige – og at det ikke er god nok kontroll for føringen av SMS-stemmer for øyeblikket. I tillegg krever/foreslår Thomsen at resultatet for SMS-stemmene, offentliggjøres på NRKs (TV-selskapenes) nettsider.

Norges publikumsstemmer ble i fjor underkjent, på grunn av tekniske problemer. 270.000 ringte og tastede numre – ble dermed gitt forgjeves. Poengene fra Norge i fjor var ene og alene basert på jury.

Etter mistanker om til dels utbredt kjøp av stemmer for ett tiår siden, har EBU sammen med de nasjonale kringkasterne innskjerpet kontrollen av telefon- og SMS-stemmer. I dag registreres alle stemmer – fra hele Europa – direkte inn til EBUs samarbeidspartner i Tyskland, før stemmene sendes tilbake til de respektive deltakerlandene.

Dette for å nettopp kunne avdekke unormale forhold og opplagte avvik under avstemningsprosedyren. Det er imidlertid opp til de nasjonale TV-selskapene om de reelle stemmene i hvert land skal legges ut.

Vi har kanskje en mistanke om at Ib Thomsen og Fremskrittspartiet ikke helt kjenner til prosedyrene innad i EBU…

Kilder: Dagbladet. Varden
Del:
Relaterte artikler