Mørke skyer i Bosnia

Bosnia-Hercegovina har ikke deltatt siden 2012 i Eurovision, og det ser veldig mørkt ut med tanke på ikke bare en fremtidig deltakelse – men for hele det statlige TV-selskapet i føderasjonen.

Så ille er situasjonen at EBU nå har sent ut en pressemelding hvor de forklarer den alvorlige situasjonen, samtidig som de har gitt klare signaler til de bosniske myndighetene om at nå må ting gjøres om landet skal fortsatt ha en statlig kringkaster.

Selvfølgelig kan ikke EBU bare gripe inn i landets lover og økonomiske prioriteringer direkte, men selskapet BHRT og Bosnia er bundet gjennom en rekke lover og føringer av europeiske avtaler som skal sikre hvert land en uavhengig kringkaster. Bosnia har også vedtatt gjennom egne lover å gjøre nettopp dette, men disse vedtakene er ikke fulgt opp.

I landet har man, som her hjemme, en lisens, men denne er svært lav og følges ikke på noen måte opp av myndighetene. I tillegg skal denne lisensen ikke bare finansiere BHRT, men også de to delrepublikkenes selskap. Dermed er det tre kringkastere som skal få midler – og ikke bare BHRT, selv om det kun er denne som dekker hele Bosnia og skal være nøytral ovenfor religion, delrepublikker og etnisitet.

EBU frykter nå at hele det bosniske TV-systemet skal kollapse og håper nå at myndighetene i føderasjonen våkner og følger opp både nasjonale og internasjonale avtaler. Spesielt en føderasjon som Bosnia-Hercegovina trenger en uavhengig kringkaster som kan formidle nyheter og kultur på tvers av alle grenser.

EBU har full støtte av blant annet Europarådet, som sammen nå arbeider med hvordan flokene kan løses.

I Eurovision-sammenheng betyr dette at i utgangspunktet kan man nok se langt etter et comeback fra Bosnia i konkurransen, og eneste mulighet til å se landet til neste år er om det kommer en tung sponsor inn i bildet som kan finansisere både bidrag og kontingent for en 2016-deltakelse.

Litt lengre øst på Balkan kan det derimot være en bevegelse for at Kosovo kan gjøre en inntreden, eller i det minste en opptreden, i Sverige neste år.

Landet skal ha hatt en liten delegasjon på plass i Wien, og det hevdes sterkt fra flere hold via sosiale medier at en 2016-deltakelse så å si er spikret.

Kosovo er ikke medlem av verken EBU eller Europarådet, da det stadig finnes et fåtall land i Europa som ikke anerkjenner landet som selvstendig.

Kosovo står per dags dato i kø for medlemsskap i EBU, men landets TV-stasjon RTK har så langt ikke fått status som verken fullverdig eller assosiert medlem i organisasjonen.

Del:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Relaterte artikler
Torino 2022
Intervjuer

2022: Bekreftede land
Vi teller ned til Eurovision 2022
Dager
Timer
Minutter
Utforsk historien