Et lite skritt nærmere for Kosovo?

kosovoDet blir ofte sagt at Eurovision Song Contest skal holdes langt unna det politiske hjørnet, men som i Kosovos tilfelle – er det slett ikke så enkelt. Landet, som er anerkjent av de fleste vestlige nasjonene i Europa, er foreløpig verken fullt medlem av EBU eller Europarådet. Sistnevnte er ett av flere kriterier for EBU-medlemskap. Og uten EBU-medlemskap, ingen Eurovision!

Problemet ligger i de nasjonene som ikke anerkjener Kosovo som selvstendig stat. I skrivende stund er dette i EU: Hellas, Kypros, Romania ,Slovakia og Spania. Disse fem regnes som nøkkelen for et fremtidig medlemskap i Europarådet.

En enighet internt i EU er et sentralt spørsmål, og unionen mener at man nå har kommet et stort skritt nærmere en samlet stemme for landet. Romania og Spania har riktignok gjentatt at anerkjennelse er ingen diskusjon hos disse, men IRJ – som er EUs øverste juridiske organ – har nå fastsatt at Kosovos frigjørelse fra Serbia ikke var i strid med folkeretten. Presset øker dermed overfor de fem landene som ikke har anerkjent landet, da landene nærmest er påbudt å følge henvisningene fra IRJ.

Om EU nå skulle klare å samles rundt Kosovo-spørsmålet, vil dette også legge press på flere av nasjonene øst i Europa. Med unntak av de baltiske landene har nemlig ingen av de tidligere Sovjetrepublikkene våget en anerkjennelse. Båndene er sterke til Russland, som igjen støtter Serbias store protester mot løsrivelsen. Imidlertid ønsker flere tidligere østblokk-stater EU-tilnærming, og Kosovo-saken kan faktisk bli en het og viktig sak langt inn i de mest interne korridorene.

Det er ingen enkel vei for Kosovo, og om en fremtidig ESC-deltakelse en gang vil bli realitet – kommer altså an på store, politiske spill og diskusjoner.

Kilder: The Times, VG, wiki, EBU.

Del:
Relaterte artikler
Malmø
2024: Alle låtene
Intervjuer
2024: Bekreftede land
Vi teller ned til Eurovision 2024
Dager
Timer
Minutter
Utforsk historien