Nytt poengsystem i Melodifestivalen

Etter innføringen av «hjerte-appen» i avstemningen har Melodifestivalen fått kritikk for at jurystemmene får for mye makt på bekostning av publikumsstemmene. Nå gjør SVT endringer i poengsystemet for å utjevne forskjellene.

SVT går nå vekk fra sin tradisjonelle poengskala (1-2-4-6-8-10-12) og innfører den offisielle EBU-poengskalaen (1-2-3-4-5-6-7-8-10-12) i stedet. Det betyr at ti bidrag får poeng i stedet for bare syv, og at totalsummen juryene kan deles ut øker til 632 poeng – men publikumsstemmene øker tilsvarende og utgjør også 632 poeng.

Med dette håper SVT å utjevne jurystemmenes vekt og gi større likevekt mellom jury- og publikumsstemmer. Slik avstemningen i praksis har fungert de siste årene, etter at «hjerte-appen» ble innført i 2015, har publikumsstemmene fordelt seg mye jevnere mellom de ulike bidragene enn før. Dette har gitt juryene mer makt, ettersom de lettere vil kunne stemme frem en favoritt når folkets stemmer ‘vannes ut’ og fordeles på flere ulike bidrag.

Med den nye ordningen regner SVT med å oppnå to fordeler: Mindre forskjeller mellom juryenes poeng til bidragene (fordi poengene skal fordeles på ti bidrag i stedet for syv) og større forskjeller mellom publikumsstemmene (fordi de får flere poeng – 632 – å fordele).

Hvordan dette slår ut i praksis, får vi se i finalen i Friends Arena den 10. mars.

Del:
Relaterte artikler
MGP
2024: Alle låtene
Intervjuer
2024: Bekreftede land
Vi teller ned til Eurovision 2024
Dager
Timer
Minutter
Utforsk historien